YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.60 trang 208 SBT Toán 11

Giải bài 5.60 tr 208 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \left( {1 + n{x^m}} \right)\left( {1 + m{x^n}} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y = \left( {1 + n{x^m}} \right)\left( {1 + m{x^n}} \right) \Rightarrow y\prime  = nm{x^{m - 1}}\left( {1 + m{x^n}} \right) + m.n{x^{n - 1}}\left( {1 + n{x^m}} \right)\\
 = nm{x^{m - 1}} + n{m^2}{x^{m + n - 1}} + mn{x^{n - 1}} + m{n^2}{x^{m + n - 1}}\\
 = mn\left( {{x^{m - 1}} + {x^{n - 1}}} \right) + mn\left( {m + n} \right){x^{m + n - 1}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.60 trang 208 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF