YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.65 trang 209 SBT Toán 11

Giải bài 5.65 tr 209 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = x\sqrt {1 + {x^2}} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({y' = \sqrt {1 + {x^2}}  + x.\frac{{2x}}{{2\sqrt {1 + {x^2}} }} = \frac{{1 + {x^2} + {x^2}}}{{\sqrt {1 + {x^2}} }} = \frac{{1 + 2{x^2}}}{{\sqrt {1 + {x^2}} }}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.65 trang 209 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF