YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.58 trang 208 SBT Toán 11

Giải bài 5.58 tr 208 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y = (x + 1){(x + 2)^2}{(x + 3)^3}\\
 \Rightarrow y\prime  = {(x + 2)^2}{(x + 3)^3} + (x + 1)[2(x + 2){(x + 3)^3} + {(x + 2)^2}.3{(x + 3)^2}]\\
 = {(x + 2)^2}{(x + 3)^3} + (x + 1)(x + 2){(x + 3)^2}[2(x + 3) + 3(x + 2)]\\
 = {(x + 2)^2}{(x + 3)^3} + (x + 1)(x + 2){(x + 3)^2}(5x + 12)\\
 = (x + 2){(x + 3)^2}({x^2} + 5x + 6 + 5{x^2} + 17x + 12)\\
 = (x + 2){(x + 3)^2}(6{x^2} + 22x + 18)
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.58 trang 208 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF