RANDOM
VIDEO

Bài tập 5.40 trang 207 SBT Toán 11

Giải bài 5.40 tr 207 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \sqrt {{{\tan }^3}x} \)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(y = \sqrt {{{\tan }^3}x} \,\, \Rightarrow y' = \frac{{{{\left( {{{\tan }^3}x} \right)}^\prime }}}{{2\sqrt {{{\tan }^3}x} }} = \frac{{3{{\tan }^2}x.\frac{1}{{{{\cos }^2}x}}}}{{2\sqrt {{{\tan }^3}x} }} = \frac{{3{{\tan }^2}x}}{{2{{\cos }^2}x\sqrt {{{\tan }^3}x} }}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.40 trang 207 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1