YOMEDIA

Bài tập 5.55 trang 208 SBT Toán 11

Giải bài 5.55 tr 208 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = {a^5} + 5{a^3}{x^2} - {x^5}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({y = {a^5} + 5{a^3}{x^2} - {x^5} \Rightarrow y' = 10{a^3}x - 5{x^4}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.55 trang 208 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA