YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 17 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

 

Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn  \(\small \left [- \pi ;\frac{3 \pi }{2} \right ]\) để hàm số \(\small y = tanx\);

a) Nhận giá trị bằng 0

b) Nhận giá trị bằng 1  

c) Nhận giá trị dương 

d) Nhận giá trị âm.  

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(tanx = 0\) tại \(x = - \pi; x = 0 ; x = \pi\).

Câu b:

\(tanx = 1\) tại \(x=-\frac{3\pi }{4};x=\frac{\pi }{4};x=\frac{5\pi }{4}\)

Câu c:

\(tanx > 0\) khi \(x\in (-\pi ;-\frac{\pi }{2})\cup (0 ;\frac{\pi }{2})\cup (\pi ;\frac{3\pi }{2})\)

Câu d:

\(tanx< 0\) khi \(x\in (-\frac{\pi }{2};0); (\frac{\pi }{2};\pi )\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON