YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.10 trang 14 SBT Toán 11

Giải bài 1.10 tr 14 SBT Toán 11

Tập xác định của hàm số \({y = \frac{{\sqrt {1 - 2\cos x} }}{{\sqrt {3 - \tan x} }}}\) là

A. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi } \right\}\)

B. \(R\backslash \left\{ { - \frac{\pi }{3} + k2\pi ;\frac{\pi }{3} + k2\pi } \right\}\)

C. \(R\backslash \left\{ {\left\{ {\frac{\pi }{3} + k2\pi } \right\} \cup \left\{ {\frac{\pi }{2} + k2\pi } \right\}} \right\}\)

D. \(R\backslash \left\{ {\left( { - \frac{\pi }{3} + k2\pi ;\frac{\pi }{3} + k2\pi } \right] \cup \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi } \right\}} \right\}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hàm số \({y = \frac{{\sqrt {1 - 2\cos x} }}{{\sqrt {3 - \tan x} }}}\) không xác định khi

\(\left\{ \begin{array}{l}
1 - 2\cos x < 0\\
\tan x = \sqrt 3 \\
\cos x = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - \frac{\pi }{3} + k2\pi  < x < \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z\\
x = \frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in Z\\
x = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z
\end{array} \right.\)

Vậy tập xác định là \(R\backslash \left\{ {\left( { - \frac{\pi }{3} + k2\pi ;\frac{\pi }{3} + k2\pi } \right] \cup \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi } \right\}} \right\}\)

Đáp án: D.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.10 trang 14 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF