YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.12 trang 14 SBT Toán 11

Giải bài 1.12 tr 14 SBT Toán 11

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = 2+|cosx|+|sinx| là

A. 2

B. \(2 + \sqrt 2 \)

C. \(\frac{3}{2}\)

D. \(3- \sqrt 2 \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(|cosx|+|sinx|)2 = cos2x+sin2x+2|cosxsinx| = 1+|sin2x| ≤ 2

⇔ |cosx|+|sinx| ≤ \(\sqrt 2 \)

⇔ 2+|cosx|+|sinx| ≤ \(2 + \sqrt 2 \)

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số y là \(2 + \sqrt 2 \) đạt được khi sin2x = 1.

Đáp án B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.12 trang 14 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF