ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 6 tr 17 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

* Vẽ đồ thị hàm số y = sinx.

Đồ thị bài tập 6 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11

* Dựa vào đồ thị, suy ra y = sinx nhận giá trị dương khi: \(x\in \left \{ ...;(-2\pi ;-\pi );(0;\pi );(2\pi ;3\pi );... \right \}\) hay \(x\in \left \{ k2 \pi; \pi + k2 \pi \right \}\) với \(k\in \mathbb{Z}\).

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1