YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.8 trang 13 SBT Toán 11

Giải bài 1.8 tr 13 SBT Toán 11

Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{1 - \sin x}}{{2\cot x}}\) là  

A. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi } \right\}\)

B. \(R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2}} \right\}\)

C. R∖{kπ}

D. R∖{k2π}

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

ĐKXĐ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\sin x \ne 0}\\
{\cos x \ne 0}
\end{array}} \right.\)

⇔ sin2x ≠ 0

⇔ \( \Leftrightarrow x \ne k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

Vậy \( \Leftrightarrow x \ne k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

Đáp án :B

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 13 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF