Đại Số 11 Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

 • Bài 1 Hàm số lượng giác

  Bài 1 Hàm số lượng giác
  Ở chương trình Đại số 10, các em đã được học các khái niệm về giá trị lượng giác, công thức lượng giác,...Đến với chương trình Đại số và Giải tích 11 các em tiếp tục được học các khái niệm mới là Hàm số lượng giác, Phương trình lượng giác. Đây là dạng toán trọng tâm của chương trình lớp 11, luôn xuất hiện trong các kì thi THPT Quốc gia. Để mở đầu, xin mời các em cùng tìm hiểu bài Hàm số lượng giác. Thông qua bài học này các em sẽ nắm được các khái niệm và tính chất của các hàm số sin, cos, tan và cot.

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản

  Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản
  Thông qua bài học các em sẽ nắm được các dạng Phương trình lượng gác cơ bản và công thức nghiệm của chúng. Cùng với hệ thống bài tập minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em nắm vững nội dung bài học. Đây là bài toán nền tảng để các em học tiếp những dạng phương trình lượng phức tạp hơn hay giải một số dạng bài tập có liên quan đến lượng giác khác.

  10 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp

  Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
  Nội dung bài Một số phương trình lượng giác thường gặp sẽ giới thiệu đên các em dạng và phương pháp giải các Phương trình bậc nhất với một hàm số lượng giác, Phương trình bậc hai đối với sin-cos-tan-cot, Phương trình bậc nhất với sinx và cosx. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải các em sẽ nắm vững được nội dung phần này, tạo nên tảng để giải các phương trình lượng giác từ cơ bản đến nâng cao.

  10 trắc nghiệm 116 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương I Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

  Ôn tập chương I Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác
  Nội dung bài ôn tập Chương Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác sẽ giúp các em có cái nhìn tổng quan về toàn bộ nội dung đã học trong chương 1 thông qua sơ đồ hệ thống hóa kiến thức và các bài tập ở mức độ khó cao hơn. Bên cạnh đó thông qua nội dung bài học, các em sẽ được tìm hiểu thêm một số dạng phương trình lượng giác đặc trưng không được giới thiệu trong sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11.

  15 trắc nghiệm 25 hỏi đáp

  Xem chi tiết