YOMEDIA

Đại Số 11 Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Ở chương cuối cùng của Đại số 10 các em đã được làm quen với nội dung Công thức lượng giác, mở đầu môn Đại số 11 sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em nội dung về Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, với nội dung này các em sẽ làm quen với các phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản và các phương trình lượng giác thường gặp. HOC247 hướng dẫn cho các em năm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

Chủ đề Toán 11

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF