YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.6 trang 13 SBT Toán 11

Giải bài 1.6 tr 13 SBT Toán 11

a) Chứng minh rằng cos2(x+kπ) = cos2x, k ∈ Z. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = cos2x

b) Từ đồ thị hàm số y = cos2x, hãy vẽ đồ thị hàm số y = |cos2x|

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) cos2(x+kπ) = cos(2x+k2π) = cos2x,k∈Z

Vậy hàm số y = cos2x là hàm số chẵn, tuần hoàn, có chu kỳ π.

Đồ thị hàm số đi qua các điểm \(\left( {0;1} \right),\left( { - \frac{\pi }{4};0} \right),\left( {\frac{\pi }{4};0} \right),\left( { - \frac{\pi }{2}; - 1} \right),\left( {\frac{\pi }{2};1} \right)\).

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

b) Đồ thị hàm số y = |cos2x| gồm:

+ Phần đồ thị phía trên trục Ox của đồ thị hàm số y = cos2x

+ Phần đồ thị có được từ việc lấy đối xứng phần đồ thị phía dưới trục Ox của đồ thị hàm số y = cos2x.

Đồ thị hàm số y = |cos2x| là:

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 13 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF