RANDOM
VIDEO

Bài tập 8 trang 12 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 12 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\left | \overrightarrow{a} +\overrightarrow{b}\right |= 0\) . So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

\(|\overrightarrow a  + \overrightarrow b | = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow a  =  - \overrightarrow b \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow a ,\overrightarrow b \) là hai vecto đối nhau

Vậy \(\overrightarrow a\) và \(\overrightarrow b \) cùng phương, ngược hướng và có cùng độ dài

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 12 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Cầm

  Cho 2 vectơ không cùng phường \underset{a}{\rightarrow}, \underset{b}{\rightarrow} 

  CMR : |\underset{a}{\rightarrow}| - |\underset{b}{\rightarrow}| < |\underset{a}{\rightarrow}+\underset{b}{\rightarrow}|< |\underset{a}{\rightarrow}| + |\underset{b}{\rightarrow}|

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoa Hong

  1/ cho lục giác đều ABCDEF , có tâm O . Đẳng thức nào sau đây đúng :

  A \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=0\)

  B. \(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}\)

  C. \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{EB}\)

  D.\(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1