ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Chứng minh rằng nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \) thì \(\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng quy tắc 3 điểm, ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {BD} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF