ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Chứng minh rằng nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \) thì \(\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng quy tắc 3 điểm, ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {BD} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 14 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Quang Thanh Tú
  Bài 1.13 (STB trang 23)

  Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC; BE cắt AM tại N. Chứng minh \(\overrightarrow{NA}\) và \(\overrightarrow{NM}\) là hai vectơ đối nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoàng My
  Bài 1.12 (STB trang 23)

  Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{O}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 1.11 (STB trang 23)

  Gọi O là tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng : \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{0}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1