ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.12 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.12 tr 21 SBT Hình học 10

Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  = \overrightarrow 0 \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  = \left( {\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC} } \right) + \left( {\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OD} } \right) = \overrightarrow 0  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0 \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.12 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Cầm

  Cho 2 vectơ không cùng phường \underset{a}{\rightarrow}, \underset{b}{\rightarrow} 

  CMR : |\underset{a}{\rightarrow}| - |\underset{b}{\rightarrow}| < |\underset{a}{\rightarrow}+\underset{b}{\rightarrow}|< |\underset{a}{\rightarrow}| + |\underset{b}{\rightarrow}|

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoa Hong

  1/ cho lục giác đều ABCDEF , có tâm O . Đẳng thức nào sau đây đúng :

  A \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=0\)

  B. \(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}\)

  C. \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{EB}\)

  D.\(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho 2 điểm A,B trên đường thẳng d. Tìm trên d một điểm I sao cho vectoIA+vectoIB có độ dài ngắn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1