ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.14 tr 21 SBT Hình học 10

Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {BA} \)

b) \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {AB} \)

c) \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {BA}  \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {BA} \)

Vậy mọi điểm M đều thỏa mãn bài toán.

b) \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {AB}  \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {AB}  \Leftrightarrow A \equiv B\) vô lí.

Vậy không có điểm M nào thỏa mãn bài toán.

c) \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {MA}  =  - \overrightarrow {MB} \).

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thuy Kim

  cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh :

  a) CO - OB = BA

  b) AB- BC = DB

  c) DA- DB + DC =0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Long

  cho \(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\ne0\)

  CMR : \(\left|\overrightarrow{a}\right|-\left|\overrightarrow{b}\right|\le\left|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right|\le\left|\overrightarrow{a}\right|+\left|\overrightarrow{b}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  cho hình bình hành ABCD với O là giao điểm cua hai đường chéo Ac và BD. chứng mình rằng vtAB-vtCO=vtAC-vtOB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1