ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng \(\overrightarrow {DA}  - \overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow 0 \).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\overrightarrow {DA}  - \overrightarrow {DB}  = \overrightarrow {BA} \)

Mà \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \)

Suy ra \(\overrightarrow {DA}  - \overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {DC}  \)

\(= \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow 0 \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 17 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1