ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.16 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.16 tr 21 SBT Hình học 10

Cho ngũ giác ABCDE. Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  - \overrightarrow {DE} \)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  - \overrightarrow {DE}  \Leftrightarrow \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {ED} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AD} \) (luôn đúng)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.16 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • thúy ngọc

  Cho hình thang vuông ABCD có các đáy AB=2a, CD=3a, cạnh AD=a. Trên hình vẽ hãy xác định các vecto cùng phương với nhau. Từ đó:
  a, Tính độ dài các vecto \(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{AM},\overrightarrow{BM}\) Với M là hình chiếu vuông góc hạ từ B lên CD
  b, Dựa vào quy tắc hình bình hành hãy xác định các vecto \(2\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\) , \(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thuy Kim

  Cho hình bình hành ABCD. Hãy xác định các vecto bằng nhau. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo. Đường thằng qua O cắt 2 cạnh AB và CD theo thứ tự tại E và F. CMR:
  \(\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}=0\)
  \(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{CF}=0\)
  \(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{BF}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Treeh hệ trục tọa độ cho 4 điểm A,B,C,D bất kì

  CM \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BC}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1