ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ?

\(\begin{array}{l}
a)\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right| = \left| {\overrightarrow {BD} } \right|\\
b)\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {BC} \\
c)\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD} \\
d)\overrightarrow {BD}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BC} 
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Sai vì \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right| \ne \left| {\overrightarrow {BD} } \right|\)

b) Đúng vì \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \)

c) Sai. Vì

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \\
 = \left( {\overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {CA} } \right) + \left( {\overrightarrow {OD}  + \overrightarrow {DB} } \right)
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = \left( {\overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD} } \right) + \left( {\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {DB} } \right)\\
 \ne \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD} 
\end{array}
\end{array}\)

d) Đúng. Vì 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\overrightarrow {BD}  + \overrightarrow {AC} \\
 = \left( {\overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD} } \right) + \left( {\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DC} } \right)
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = \left( {\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {CD} } \right) + \left( {\overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {AD} } \right)\\
 = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BC} 
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 14 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Thị Nhàn

  Cho 3 lực  \(\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}\)   cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên . Cho biết cường độ của \(\overrightarrow{F_1}\)  ,  \(\overrightarrow{F_2}\) đều là 100N và \(\widehat{AMB}\) = \(60^0\) . Tìm cương độ và hướng của lực \(\overrightarrow{F_3}\) . 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lưu Thanh Giác

  Trong hệ tọa độ (O; vecto i, vecto j) cho M(2; -4); M'(-6; 12). Tìm hệ thức của hệ.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lưu Thanh Giác

  Cho A( m-1; 2), B(2; 5-2m), C(m-3; 4). Tìm giá trị của m để A, B, C thẳng hàng.

  A.m=2     B.m=3    C.m=-2    D.m=1

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1