ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.13 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.13 tr 21 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC; BE cắt AM tại N. Chứng minh \(\overrightarrow {NA} \) và \(\overrightarrow {NM} \) là hai vec tơ đối nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

FM // BE vì FM là đường trung bình của tam giác CEB.

Ta có EA = EF. Vậy EN là đường trung bình của tam giác AFM.

Do đó NN là trung điểm của AM và \(\overrightarrow {NA}  =  - \overrightarrow {NM} \).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.13 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM. Khẳng định nào sau đây sai:

  A. \(\overrightarrow{GA}\) + 2. \(\overrightarrow{GM}\) = 0

  B. \(\overrightarrow{OA}\) + \(\overrightarrow{OB}\) + \(\overrightarrow{OC}\) = 3. \(\overrightarrow{OG}\) , với mọi điểm O

  C. \(\overrightarrow{GA}\) + \(\overrightarrow{GB}\) + \(\overrightarrow{GC}\) = 0

  D. \(\overrightarrow{AM}\) = -2 . \(\overrightarrow{MG}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hồng Tiến

  Tìm tính chất của tam giác ABC, biết\(\left|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CB}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Chứng minh :

  Vecto AB + vecto CD = vecto AD + vecto CB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1