ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.8 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.8 tr 21 SBT Hình học 10

Cho năm điểm A, B, C, D và E. Hãy xác định tổng \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AE} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1