YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 12 sách GK Toán Hình lớp 10

Chứng minh rằng \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\) khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Gọi I là trung điểm của AD, khi đó\(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  - \overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {ID}  - \overrightarrow {IC} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow {ID}  + \overrightarrow {IA} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \) I là trung điểm của BC.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON