YOMEDIA

Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 12 sách GK Toán Hình lớp 10

Chứng minh rằng \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\) khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Gọi I là trung điểm của AD, khi đó\(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  - \overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {ID}  - \overrightarrow {IC} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow {ID}  + \overrightarrow {IA} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \) I là trung điểm của BC.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  cho \(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\ne0\)

  CMR : \(\left|\overrightarrow{a}\right|-\left|\overrightarrow{b}\right|\le\left|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right|\le\left|\overrightarrow{a}\right|+\left|\overrightarrow{b}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  cho hình bình hành ABCD với O là giao điểm cua hai đường chéo Ac và BD. chứng mình rằng vtAB-vtCO=vtAC-vtOB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA