ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 12 sách GK Toán Hình lớp 10

Chứng minh rằng \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\) khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Gọi I là trung điểm của AD, khi đó\(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  - \overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {ID}  - \overrightarrow {IC} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow {ID}  + \overrightarrow {IA} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \) I là trung điểm của BC.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 12 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Hong

  1/ cho lục giác đều ABCDEF , có tâm O . Đẳng thức nào sau đây đúng :

  A \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=0\)

  B. \(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}\)

  C. \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{EB}\)

  D.\(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trọng Nhân

  Cho 2 điểm A,B trên đường thẳng d. Tìm trên d một điểm I sao cho vectoIA+vectoIB có độ dài ngắn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1