ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 14 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 14 trang 17 SGK Hình học 10 NC

Trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Vectơ đối của vectơ \(-\overrightarrow a \) là vectơ nào?

b) Vectơ đối của vectơ  \(\overrightarrow 0 \) là vectơ nào?

c) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là vectơ nào?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Vectơ đối của vectơ \(-\overrightarrow a \) là vectơ \( - \left( { - \overrightarrow a } \right) = \overrightarrow a \)

b) Vectơ đối của vectơ  \(\overrightarrow 0 \) là vectơ \(\overrightarrow 0 \).

c) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là vectơ \( - \overrightarrow a  - \overrightarrow b \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 17 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1