ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.18 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.18 tr 21 SBT Hình học 10

Cho hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) có điểm đặt O và tạo với nhau góc 600. Tìm cường độ tổng hợp lực của hai lực ấy biết rằng cường độ của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) đều là 100N.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overrightarrow {{F_1}}  + {\overrightarrow F _2} = \overrightarrow F  = \overrightarrow {OA}  \Rightarrow \left| {\overrightarrow {{F_1}}  + {{\overrightarrow F }_2}} \right| = OA\)

Xét hình bình hành OBAC có OB = OC = 100 nên là hình thoi.

⇒ OA ⊥ BC tại H.

Mà \(\widehat {BOC} = {60^0}\) nên tam giác BOC đều và \(OH = \sqrt {O{B^2} - B{H^2}}  = \sqrt {{{100}^2} - {{50}^0}}  = 50\sqrt 3 \).

Vậy cường độ của hợp lực là \(OA = 2OH = 100\sqrt 3 N\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.18 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • hà trang
  Bài 1.19 (STB trang 23)

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là một điểm bất kì trên đường chéo AC. Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành. Các đường thẳng này cắt AB và DC lần lượt tại M và N, cắt AD và BC lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng :

  a) \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\)

  b) \(\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{FN}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đan Nguyên
  Bài 1.18 (STB trang 23)

  Cho hai lực \(\overrightarrow{F_1}\) và \(\overrightarrow{F_2}\) có điểm đặt O vào tạo với nhau góc \(60^0\). Tìm cường độ tổng lực của hai lực ấy biết rằng cường  độ của hai lực \(\overrightarrow{F_1}\) và \(\overrightarrow{F_2}\) đều là 100N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh
  Bài 1.17 (STB trang 23)

  Cho 3 điểm O, A, B không thẳng hàng. Với điều kiện nào thì vectơ \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\) nằm trên đường phân giác của góc \(\widehat{AOB}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1