ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.17 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.17 tr 21 SBT Hình học 10

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Với điều kiện nào thì vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) nằm trên đường phân giác của góc \(\widehat {AOB}\)?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC} \) trong đó OACB là hình bình hành.

OC là phân giác góc \(\widehat {AOB}\) khi và chỉ khi OACB là hình thoi, tức là OA = OB.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.17 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh duy

  cho hình bình hành abcd tâm o .chứng minh véc tơ DA-véc tơ DB + vtơDC = 0 vàvéc tơ OA+vtơOB+ vtơOC+vtơ OD =O

  mọi người giúp mk vs ạ . thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thi trang

  cho tam giác ABC đều có tâm O, cạnh a. Gọi M, N, P là trung điểm của AB, AC, BC

  A) tính / BA + BC/ theo a

  b) tím các vecto có độ dài bằng /BN/

  c) chứng minh rằng NA + MB + PC = 0

  d) tính / MA + MB + MN+ MP+ MC/

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho tam giác ABC đều cạnh a, trực tâm H. Tính độ dài của các vectơ HA,HB,HC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1