ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Cho hình bình hành ABCDABCD với tâm O. Hãy điền vào chỗ trống (…) để được đẳng thức đúng

\(\begin{array}{l}
a)\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = ...\\
b)\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = ...\\
c)\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {OA}  = ...\\
d)\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC}  = ...\\
e)\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  = ...
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) (quy tắc hình bình hành)

b) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow 0 \)

c) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {OB} \) (quy tắc 3 điểm)

d) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \) (vì O là trung điểm của AC)

e)

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD} \\
 = \left( {\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC} } \right) + \left( {\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OD} } \right)\\
 = \vec 0 + \vec 0 = \vec 0
\end{array}\)

(vì O là trung điểm của AC, BD)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 14 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ban Mai

  cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng vectoOA+vectoOB+vectoOC+vectoOD+vectoOE=vecto0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Giang

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Nối AF và CE, 2 đường này cắt đường chéo BD lần lượt tại M và N. Chứng minh vectơ DM = vectơ MN = vectơ NB.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho mình hỏi : Cho tam giác ABC và A'B'C' có trùng trọng tâm. Chứng minh rằng vec tơ CC' = vec tơ A'B + vec tơ B'A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1