ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 14 SGK Hình học 10 NC

Tứ giác ABCDABCD là hình gì nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) và \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\)?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Từ \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)

\(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
AB//DC\\
AB = DC
\end{array} \right.\) 

Suy ra ABCD là hình bình hành.  

Mặt khác: AB, BC là hai cạnh liên tiếp của hình bình hành ABCD và AB = BC nên ABCD là hình thoi.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 14 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Long
  Bài 1.10 (STB trang 23)

  Cho hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) sao cho \(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}\)

  a) Dựng \(\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{a};\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{b}\). Chứng minh O là trung điểm của AB

  b) Dựng \(\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{a};\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{b}\). Chứng minh \(O\equiv B\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Nguyễn
  Bài 1.9 (STB trang 23)

  Cho bốn điểm A, B, C và D. Chứng minh \(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}\) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  cho hình vuông ABCD có cạn bằng 3 , m la trung điểm của cạch CD . tính độ dài vecto AM + vecto AB ?bucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1