ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.15 trang 21 SBT Hình học 10

Giải bài 1.15 tr 8 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu \(\left| {\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {CB} } \right| = \left| {\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {CB} } \right|\) thì tam giác ABC là tam giác vuông tại C.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vẽ hình bình hành CADB. Ta có \(\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {CD} \), do đó \(\left| {\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {CB} } \right| = CD\)

Vì \(\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {BA} \), do đó \(\left| {\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {CB} } \right| = BA\)

Từ \(\left| {\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {CB} } \right| = \left| {\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {CB} } \right|\) suy ra CD = AB

Vậy tứ giác CADB là hình chữ nhật. Ta có tam giác ABC vuông tại C.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.15 trang 21 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  Câu 1. Cho hình chữ nhật ABCD Biêt AB=4a AD=3a Thì độ dài \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AD}\)bằng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thi trang

  1) Rút gọn biểu thức : vecto AB-vt CB+ vt CD-vt ED
  2) trong mặt phảng OXY, cho tam giác G của tam giác ABC
  a) Tìm vtAB và trọng tâm G của tam giác ABC
  b) Tìm tọa độ D sao cho vtCD=2vtAB
  c) Tính vtCA* vtBC
  d) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC
  e) tính góc B của tam giác ABC
  f) Tìm tọa độ điểm E thuộc õ sao cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  1. Cho hbh ABCD và một điểm M tuỳ ý. Cmr: vecto MA + MC= MB+MD

  2. Cho tam giác ABC bên ngoài tam giác vẽ hbh ABIJ BCPQ CARS. Cmr: vecto RJ + IQ + PD= vecto 0

  3. Cho 3 điểm O A B ko thẳng hàng. Với điều kiện nào vecto OA + OB nằm trên đường phân giác của góc AOB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1