Bài tập 3 trang 154 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 154 sách GK Toán ĐS lớp 10

Rút gọn các biểu thức

a) \(sin(a + b) + sin(\frac{\pi}{2}- a)sin(-b)\)  

b)  \(cos(\frac{\pi}{4} + a)cos(\frac{\pi }{4}- a) + sin^2a\)\(cos( \frac{\pi}{4}+ a)cos(\frac{\pi}{4} - a) + \frac{1}{2} sin^2a\)

c) \(cos(\frac{\pi}{2} - a)sin(\frac{\pi }{2} - b) - sin(a - b)\)\(cos(\frac{\pi}{2} - a)sin(\frac{\pi}{2} - b) - sin(a - b)\)

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\sin (a + b) + \sin \left( {\frac{\pi }{2} - a} \right).\sin ( - b)\)

\( = \sin a.\cos b + \cos a.{\mathop{\rm sinb}\nolimits}  + cosa.(sin - b)\)

\( = \sin a.\cos b + \cos a.sinb - cosa.sinb = sina.cosb\)

Câu b:

\(\cos \left( {\frac{\pi }{2} + a} \right).\cos \left( {\frac{\pi }{4} - a} \right) + \frac{1}{2}{\sin ^2}a\)

\( = \frac{1}{2}.\left[ {\cos \left( {\frac{\pi }{4} + a - \frac{\pi }{4} + a} \right) + \cos \left( {\frac{\pi }{4} + a + \frac{\pi }{4} - a} \right)} \right] + \frac{1}{2}.{\sin ^2}a\)

\( = \frac{1}{2}\cos 2a + \cos \frac{\pi }{2} + \frac{1}{2}.{\sin ^2}a = \frac{1}{2}(1 - 2{\sin ^2}a) + \frac{1}{2}{\sin ^2}a\)

\( = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}{\sin ^2}a = \frac{{{{\cos }^2}a}}{2}\)

Câu c:

\(\begin{array}{l}\cos \left( {\frac{\pi }{2} - a} \right).\sin \left( {\frac{\pi }{2} - b} \right) - \sin (a - b)\\ = \sin a.\cos b - (\sin a.\cos b - \cos a.\sin b) = \cos a.\sin b\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 154 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao

  giả sử 3.sinx^4-cosx^4=1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.2 thì sinx^4+3.cosx^4=

  giúp mik vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Chứng minh: cos^4x-sin^4x=1-2sin^2x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo
  Bài 14 (GSK trang 157)

  Cho \(\tan a=2\)

  Tính giá trị của biểu thức :

                               \(C=\dfrac{\sin a}{\sin^3a+2\cos^3a}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh
  Bài 13 (GSK trang 157)

  Cho \(\cot a=\dfrac{1}{2}\)

  Tính giá trị của biểu thức :

                       \(B=\dfrac{4\sin a+5\cos a}{2\sin a-3\cos a}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 11 (GSK trang 157)

  Cho \(a=\dfrac{5\pi}{6}\)

  Tính giá trị của biểu thức :

  \(\cos3a+2\cos\left(\pi-3a\right)\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}-1,5a\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt
  Bài 10 (GSK trang 157)

  Cho \(\cos a=-\dfrac{\sqrt{5}}{3}\) với \(\pi< a< \dfrac{3\pi}{2}\)

  Tính giá trị \(\tan\alpha\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai
  Bài 9 (GSK trang 157)

  Tính giá trị của \(\sin\dfrac{47\pi}{6}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang
  Bài 7 (GSK trang 156)

  Chứng minh các đồng nhất thức :

  a) \(\dfrac{1-\cos x+\cos2x}{\sin2x-\sin x}=\cot x\)

  b) \(\dfrac{\sin x+\sin\dfrac{x}{2}}{1+\cos x+\cos\dfrac{x}{2}}=\tan\dfrac{x}{2}\)

  c) \(\dfrac{2\cos2x-\sin4x}{2\cos2x+\sin4x}=\tan^2\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\)

  d) \(\tan x-\tan y=\dfrac{\sin\left(x-y\right)}{\cos x\cos y}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien
  Bài 5 (GSK trang 156)

  Không sử dụng máy tính, hãy tính :

  a) \(\cos\dfrac{22\pi}{3}\)

  b) \(\sin\dfrac{23\pi}{4}\)

  c) \(\sin\dfrac{25\pi}{3}-\tan\dfrac{10\pi}{3}\)

  d) \(\cos^2\dfrac{\pi}{8}-\sin^2\dfrac{\pi}{8}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy
  Bài 3 (GSK trang 154)

  Rút gọn các biểu thức :

  a) \(\sin\left(a+b\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)\sin\left(-b\right)\)

  b) \(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+a\right)\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-a\right)+\dfrac{1}{2}\sin^2a\)

  c) \(\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-b\right)-\sin\left(a-b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 1 (GSK trang 153)

  Tính :

  a) \(\cos225^0;\sin240^0;\cot\left(-15^0\right);\tan75^0\)

  b) \(\sin\dfrac{7\pi}{15};\cos\left(-\dfrac{\pi}{12}\right);\tan\dfrac{13\pi}{12}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  2.sin(x). sin2x.sin3x. Biến đổi thành tổng

  Giúp mik vs,

  Theo dõi (0) 1 Trả lời