YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.37 trang 190 SBT Toán 10

Giải bài 6.37 tr 190 SBT Toán 10

Cho \(0 < \alpha  < \frac{\pi }{2}\). Biểu thức \(S = \frac{{\sin 4\alpha  - 2\sin 2\alpha }}{{\sin 4\alpha  + 2\sin 2\alpha }}\) có thể rút gọn thành biểu thức nào sau đây?

A. - tan2α                   B. tanα

C. cot2α                     D. cotα

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
S = \frac{{\sin 4\alpha  - 2\sin 2\alpha }}{{\sin 4\alpha  + 2\sin 2\alpha }} = \frac{{2\sin 2\alpha \cos 2\alpha  - 2\sin 2\alpha }}{{2\sin 2\alpha \cos 2\alpha  + 2\sin \alpha }}\\
 = \frac{{2\sin 2\alpha \left( {\cos 2\alpha  - 1} \right)}}{{2\sin 2\alpha \left( {\cos 2\alpha  + 1} \right)}} = \frac{{ - 2{{\sin }^2}\alpha }}{{2{{\cos }^2}\alpha }} =  - {\tan ^2}\alpha 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.37 trang 190 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF