YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 47 trang 215 SGK Toán 10 NC

Bài tập 47 trang 215 SGK Toán 10 NC

Chứng minh rồi dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để kiểm nghiệm lại gần đúng kết quả.

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
a)\cos {10^0}\cos {50^0}\cos {70^0}\\
 = \sin {20^0}\sin {40^0}\sin {80^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{8}
\end{array}\\
\begin{array}{l}
b)\sin {10^0}\sin {50^0}\sin {70^0}\\
 = \cos {20^0}\cos {40^0}\cos {80^0} = \frac{1}{8}
\end{array}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos {10^0}\cos {50^0}\cos {70^0}\\
 = \cos {10^0}\left[ {\frac{1}{2}\left( {\cos {{120}^0} + \cos {{20}^0}} \right)} \right]
\end{array}\\
{ =  - \frac{1}{4}\cos {{10}^0} + \frac{1}{2}\cos {{10}^0}\cos {{20}^0}}\\
\begin{array}{l}
 =  - \frac{1}{4}\cos {10^0} + \frac{1}{4}\left( {\cos {{30}^0} + \cos {{10}^0}} \right)\\
 = \frac{1}{4}\cos {30^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{8}
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Rightarrow \cos {10^0}\cos {50^0}\cos {70^0}\\
 = \sin {20^0}\sin {40^0}\sin {80^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{8}
\end{array}
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\sin {10^0}\sin {50^0}\sin {70^0}\\
 = \frac{1}{2}\left( {\cos {{20}^0} - \cos {{120}^0}} \right)\sin {10^0}
\end{array}\\
{ = \frac{1}{4}\sin {{10}^0} + \frac{1}{2}\sin {{10}^0}\cos {{20}^0}}\\
{ = \frac{1}{4}\sin {{10}^0} + \frac{1}{4}\left( {\sin {{30}^0} - \sin {{10}^0}} \right)}\\
{ = \frac{1}{4}\sin {{30}^0} = \frac{1}{8}}\\
\begin{array}{l}
 \Rightarrow \sin {10^0}\sin {50^0}\sin {70^0}\\
 = \cos {20^0}\cos {40^0}\cos {80^0} = \frac{1}{8}
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 215 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON