YOMEDIA
UREKA

Bài tập 45 trang 214 SGK Toán 10 NC

Bài tập 45 trang 214 SGK Toán 10 NC

Chứng minh rằng:

a) \(\frac{{\sin \alpha  - \sin \beta }}{{\cos \alpha  - \cos \beta }} =  - \sqrt 3\)

nếu \(\left\{ \begin{array}{l}
\alpha  + \beta  = \frac{\pi }{3}\\
\cos \alpha  \ne \cos \beta 
\end{array} \right.\)

b) \(\frac{{\cos \alpha  - \cos 7\alpha }}{{\sin 7\alpha  - \sin \alpha }} = \tan 4\alpha \)

(khi các biểu thức có nghĩa)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\frac{{\sin \alpha  - \sin \beta }}{{\cos \alpha  - \cos \beta }}\\
 = \frac{{2\cos \frac{{\alpha  + \beta }}{2}\sin \frac{{\alpha  - \beta }}{2}}}{{ - 2\sin \frac{{\alpha  + \beta }}{2}\sin \frac{{\alpha  - \beta }}{2}}}
\end{array}\\
{ =  - \cot \frac{{\alpha  + \beta }}{2} =  - \cot \frac{\pi }{6} =  - \sqrt 3 }
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\frac{{\cos \alpha  - \cos 7\alpha }}{{\sin 7\alpha  - \sin \alpha }}\\
 = \frac{{2\sin 4\alpha \sin 3\alpha }}{{2\cos 4\alpha \sin 3\alpha }} = \tan 4\alpha 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 214 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON