YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 8 tr 155 sách GK Toán ĐS lớp 10

Rút gọn biểu thức \(A = \frac{{sinx + sin3x + sin5x}}{{cosx + cos3x + cos5x}}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
A = \frac{{(sinx + sin3x) + sin5x}}{{(cosx + cos3x) + cos5x}}\\
 = \frac{{2sin\frac{{5x + x}}{2}cos\frac{{5x - x}}{2} + sin3x}}{{2cos\frac{{5x + x}}{2}cos\frac{{5x - x}}{2} + cos3x}}\\
 = \frac{{sin3x(1 + 2cos2x)}}{{cos3x(1 + 2cos2x)}}\\
 = \frac{{\sin 3x}}{{{\rm{cos}}3x}} = tan3x
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 155 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON