YOMEDIA

Bài tập 8 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 8 tr 155 sách GK Toán ĐS lớp 10

Rút gọn biểu thức \(A = \frac{sinx+sin3x+sin5x}{cosx+cos3x+cos5x}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(A = \frac{{(sinx + sin3x) + sin5x}}{{(cosx + cos3x) + cos5x}} = \frac{{2sin\frac{{5x + x}}{2}cos\frac{{5x - x}}{2} + sin3x}}{{2cos\frac{{5x + x}}{2}cos\frac{{5x - x}}{2} + cos3x}}\)  

\( = \frac{{sin3x(1 + 2cos2x)}}{{cos3x(1 + 2cos2x)}} = \frac{{\sin 3x}}{{{\rm{cos}}3x}} = tan3x\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 155 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA