YOMEDIA
UREKA

Bài tập 43 trang 214 SGK Toán 10 NC

Bài tập 43 trang 214 SGK Toán 10 NC

Dùng công thức biến đổi tích thành tổng, chứng minh:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{a)\cos {{75}^0}\cos {{15}^0} = \sin {{75}^0}\sin {{15}^0} = \frac{1}{4}}\\
{b)\cos {{75}^0}\sin {{15}^0} = \frac{{2 - \sqrt 3 }}{4}}\\
{c)\sin {{75}^0}\cos {{15}^0} = \frac{{2 + \sqrt 3 }}{4}}\\
\begin{array}{l}
d)\cos \alpha \sin \left( {\beta  - \gamma } \right) + \cos \beta \sin \left( {\gamma  - \alpha } \right)\\
 + \cos \gamma \sin \left( {\alpha  - \beta } \right) = 0,\forall \alpha ,\beta ,\gamma 
\end{array}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos {75^0}\cos {15^0}\\
 = \frac{1}{2}\left( {\cos \left( {{{75}^0} - {{15}^0}} \right) + \cos \left( {{{75}^0} + {{15}^0}} \right)} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {\cos {{60}^0} + \cos {{90}^0}} \right) = \frac{1}{4}
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\sin {75^0}\sin {15^0}\\
 = \frac{1}{2}\left( {\cos \left( {{{75}^0} - {{15}^0}} \right) - \cos \left( {{{75}^0} + {{15}^0}} \right)} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {\cos {{60}^0} - \cos {{90}^0}} \right) = \frac{1}{4}
\end{array}
\end{array}\) 

Vậy \(\cos {75^0}\cos {15^0} = \sin {75^0}\sin {15^0} = \frac{1}{4}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\cos {75^0}\sin {15^0} = \sin {15^0}\cos {75^0}\\
 = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( {{{15}^0} - {{75}^0}} \right) + \sin \left( {{{15}^0} + {{75}^0}} \right)} \right]\\
 = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( { - {{60}^0}} \right) + \sin {{90}^0}} \right]\\
 = \frac{{2 - \sqrt 3 }}{4}
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\sin {75^0}\cos {15^0}\\
 = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( {{{75}^0} - {{15}^0}} \right) + \sin \left( {{{75}^0} + {{15}^0}} \right)} \right]
\end{array}\\
{ = \frac{1}{2}\left[ {\sin {{60}^0} + \sin {{90}^0}} \right]}\\
{ = \frac{{2 + \sqrt 3 }}{4}}
\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos \alpha \sin \left( {\beta  - \gamma } \right)\\
 = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( {\alpha  + \beta  - \gamma } \right) - \sin \left( {\alpha  - \beta  + \gamma } \right)} \right]
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\cos \beta \sin \left( {\gamma  - \alpha } \right)\\
 = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( {\beta  + \gamma  - \alpha } \right) - \sin \left( {\beta  - \gamma  + \alpha } \right)} \right]
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\cos \gamma \sin \left( {\alpha  - \beta } \right)\\
 = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( {\gamma  + \alpha  - \beta } \right) - \sin \left( {\gamma  - \alpha  + \beta } \right)} \right]
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Rightarrow \cos \alpha \sin \left( {\beta  - \gamma } \right) + \cos \beta \sin \left( {\gamma  - \alpha } \right)\\
 + \cos \gamma \sin \left( {\alpha  - \beta } \right) = 0,\forall \alpha ,\beta ,\gamma 
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 214 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy
  Bài 3 (GSK trang 154)

  Rút gọn các biểu thức :

  a) \(\sin\left(a+b\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)\sin\left(-b\right)\)

  b) \(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+a\right)\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-a\right)+\dfrac{1}{2}\sin^2a\)

  c) \(\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-b\right)-\sin\left(a-b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 1 (GSK trang 153)

  Tính :

  a) \(\cos225^0;\sin240^0;\cot\left(-15^0\right);\tan75^0\)

  b) \(\sin\dfrac{7\pi}{15};\cos\left(-\dfrac{\pi}{12}\right);\tan\dfrac{13\pi}{12}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  2.sin(x). sin2x.sin3x. Biến đổi thành tổng

  Giúp mik vs,

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương
  Bài 21 (SBT trang 194)

  Rút gọn các biểu thức :

  a) \(\dfrac{\sin2\alpha+\sin\alpha}{1+\cos2\alpha+\cos\alpha}\)

  b) \(\dfrac{4\sin^2\alpha}{1-\cos^2\dfrac{\alpha}{2}}\)

  c) \(\dfrac{1+\cos\alpha-\sin\alpha}{1-\cos\alpha-\sin\alpha}\)

  d) \(\dfrac{1+\sin\alpha-2\sin^2\left(45^0-\dfrac{\alpha}{2}\right)}{4\cos\dfrac{\alpha}{2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải
  Bài 20 (SBT trang 194)

  Không sử dụng bảng số và máy tính, hãy tính :

  a) \(\sin^4\dfrac{\pi}{16}+\sin^4\dfrac{3\pi}{16}+\sin^4\dfrac{5\pi}{16}+\sin^4\dfrac{7\pi}{16}\)

  b) \(\cot7,5^0+\tan67,5^0-\tan7,5^0-\cot67,5^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 19 (SBT trang 194)

  Chứng minh rằng các biểu thức sau là những hằng số không phụ thuộc \(\alpha,\beta\) :

  a) \(\sin6\alpha\cot3\alpha-\cos6\alpha\)

  b) \(\left[\tan\left(90^0-\alpha\right)-\cot\left(90^0+\alpha\right)\right]^2-\left[\cot\left(180^0+\alpha\right)+\cot\left(270^0+\alpha\right)\right]^2\)

  c) \(\left(\tan\alpha-\tan\beta\right)\cot\left(\alpha-\beta\right)-\tan\alpha\tan\beta\)

  d) \(\left(\cot\dfrac{\alpha}{3}-\tan\dfrac{\alpha}{3}\right)\tan\dfrac{2\alpha}{3}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF