YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.34 trang 190 SBT Toán 10

Giải bài 6.34 tr 190 SBT Toán 10

Nếu \(\sin \alpha  = \frac{2}{{\sqrt 5 }}\) thì cos2α bằng

A. 0,5                  B. -0,25

C. \(\frac{3}{{\sqrt 5 }}\)                  D. -0,6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\cos 2\alpha  = 1 - 2{\sin ^2}\alpha  = 1 - \frac{8}{5} =  - 0,6\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.34 trang 190 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF