YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 49 trang 215 SGK Toán 10 NC

Bài tập 49 trang 215 SGK Toán 10 NC

Chứng minh rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào x

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
a){\cos ^2}\left( {\alpha  + x} \right) + {\cos ^2}x\\
 - 2\cos \alpha \cos x.\cos \left( {\alpha  + x} \right)
\end{array}\\
\begin{array}{l}
b)\sin 4x.\sin 10x - \sin 11x.\sin 3x\\
 - \sin 7x.{\rm{sinx}}
\end{array}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
{\cos ^2}\left( {\alpha  + x} \right) + {\cos ^2}x\\
 - 2\cos \alpha \cos x.\cos \left( {\alpha  + x} \right)
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = \cos \left( {\alpha  + x} \right)[\cos \left( {\alpha  + x} \right)\\
 - 2\cos \alpha \cos x] + {\cos ^2}x
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = \cos \left( {\alpha  + x} \right)( - \cos \alpha \cos x\\
 - \sin \alpha \sin x) + {\cos ^2}x
\end{array}\\
{ =  - \cos \left( {\alpha  + x} \right)\cos \left( {\alpha  - x} \right) + {{\cos }^2}x}\\
{ =  - \frac{1}{2}\left( {\cos 2\alpha  + \cos 2x} \right) + {{\cos }^2}x}\\
\begin{array}{l}
 =  - \frac{1}{2}\cos 2\alpha  - \frac{{\cos 2x}}{2} + {\cos ^2}x\\
 =  - \frac{1}{2}\cos 2\alpha  + \frac{1}{2} = {\sin ^2}\alpha 
\end{array}
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\sin 4x.\sin 10x - \sin 11x.\sin 3x - \sin 7x.{\rm{sinx}}}\\
\begin{array}{l}
{\rm{ = }}\frac{1}{2}\left( {\cos 6x - \cos 14x} \right) - \frac{1}{2}\left( {\cos 8x - \cos 14x} \right)\\
 - \frac{1}{2}\left( {\cos 6x - \cos 8x} \right) = 0
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 215 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON