YOMEDIA
NONE

Bài tập 6.41 trang 191 SBT Toán 10

Giải bài 6.41 tr 191 SBT Toán 10

Biết sinα - cosα = \(\frac{1}{2}\) và π < α < \(\frac{{5\pi }}{4}\). Giá trị cot2α là

A. \(\frac{{ - \sqrt 7 }}{3}\)

B. \(\frac{{1 - \sqrt 5 }}{3}\)

C. \(\frac{{2 - \sqrt 7 }}{3}\)

D. \(\frac{{\sqrt 7 }}{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì π < α < \(\frac{{5\pi }}{4}\) nên 2π < 2α < \(\frac{{5\pi }}{2}\). Suy ra cot2α > 0. Do đó các phương án A, B, C đều bị loại.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.41 trang 191 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF