YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.35 trang 190 SBT Toán 10

Giải bài 6.35 tr 190 SBT Toán 10

Biết sina + cosa = \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\). Giá trị sin2a là

A. \(\frac{{2\sqrt 2 }}{3}\)

B. \(\frac{2}{3}\)

C. \(\frac{{ - 1}}{2}\)

D. \(\frac{1}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)^2} = 1 + \sin 2\alpha \\
 \Rightarrow \frac{1}{2} = 1 + \sin 2\alpha  \Rightarrow \sin 2\alpha  =  - \frac{1}{2}
\end{array}\)

Đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.35 trang 190 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF