RANDOM

Bài tập 5 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 47 sách GK Sinh lớp 9

Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử.

b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ A + T/G + X trong phân tử.

d) Cả b và c.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Tính đặc thù của mỗi ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử quy định.

⇒ Đáp án: a

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 47 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Bảo Việt

  Một phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+T) /(G+X) =25%. Trên mạch 1 của ADN có G=A=12%. Hãy xác định:

  a) Tỉ lệ % số nucleotit mỗi loại của phân tử ADN này.

  b) Tỉ lệ % số nucleotit mỗi loại của mạch 1.

  Mọi người giải giúp mik vs nha, thankk u mọi người nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Gen 1 có 2346 liên kết H và có hiệu số giữa Nu loại A vs Nu khác =20% tổng số Nu của gen.Gen 2 dài 0.408 um và có tỉ lệ( A+T)/(G + X)= 2/3

  A) Tính số lượng Nu của mỗi gen?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Một phân tử mARN được tổng hợp từ 1 gen có L=0,408um. Trong mARN có tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. Gỉa sử gen đó phiên mã 5 lần để tạo ra mARN.

  a, Tính số nu mỗi loại của gen.

  b, Tính ribonu mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình phiên mã .

  c, Tính số liên kết H bị phá vỡ

  Bạn nào biết giúp mình với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  1 phân tử ARN có số ribonucleotit từng loại như sau:U=150, G=360, A=75,X=165
  a) tính tỉ lệ % từng loại ribonucleotit của ARN
  b)số liên kết hóa trị của ARN là bn?
  c)tính số nu từng loại của gen đã tổng hợp nên ARN đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Phân tử mARN có 15% số ribonu là U, 30% số ribonu là G. Gen tổng hợp phân tử mARN này dài 3060 Ămstron và có 2160 liên kết Hidro.
  a) Tính tỉ lệ % và số lượng của từng loại ribonu của mARN.
  b) Tính số vòng xoắn của gen nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Bạn nào biết giải mình với.

  1 gen liên kết 3600 liên kết H , trong đó A-G=10%. trên mạch 1 của gen có A1 = 10%N gen, X1 =10% N mạch. Gen đó tiến hành phiên mã 3 làn để tạo ra mARN.

  a, Tính số nu mỗi loại của gen và của mỗi mạch đơn.

  b,Giả sử mạch 2 của gen là mạch gốc. tính số ribonu mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho cả quá trình phiên mã.

  c, Tính số liên kết H bị phá vỡ để thực hiện phiên mã nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA