YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 47 sách GK Sinh lớp 9

Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử.

b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ A + T/G + X trong phân tử.

d) Cả b và c.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Tính đặc thù của mỗi ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử quy định.

⇒ Đáp án: a

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 47 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON