YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 42 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 tr 42 sách BT Sinh lớp 9

ADN có 4 loại đơn phân với tác dụng

A. hình thành cấu trúc hai mạch.

B. tạo nên sự kết cặp theo nguyên tắc bổ sung giữa hai mạch.

C. tạo ra tính chất bổ sung giữa hai mạch.

D. tạo nên sự phong phú về thông tin di truyền.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 • ADN có 4 loại đơn phân với tác dụng tạo nên sự phong phú về thông tin di truyền.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 42 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao

  Nêu điểm giống nhau và khác nhau cơ bản của ADN và ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Câu 4:Một gen dài 0,52 um ,số Nu loại A chiếm 20% tổng số Nu của gen.

  a)Tìm số lượng từng loại Nu của gen.

  b)Xác định chu kì xoắn và số liên kết H của gen.

  c)Gen trên bị đột biến mất 2 cặp A-T,một cặp G-X.Hãy xác định số Nu mỗi loại,số liên kết H và chiều dài cuả gen sau khi bị đột biến.

  d)Gen thứ 2 có cùng số liên kết H của gen thứ nhất (gen chưa đột biến )nhưng ít hơn gen thứ nhất 4 vòng xoắn .Xác định số lượng từng loại Nu của gen thứ 2.

  Mọi người giúp mình với...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Một phân tử ADN có chứa 150 nghìn vòng xoắn.
  a) Tính chiều dài và số lượng của ADN
  b) Tính số lượng từng loại Nu biết ràng loại A chiếm 15% tổng số Nu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Câu 3:Một gen dài 8160 ăngxtơrôngvà có 6120 liên kết H

  1)Tính số từng loại Nu của gen.

  2)Gen tự sao 4 lần.Xác định:

  a)Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen tự sao

  b)Số liên kết H chứa trong các gen con được tạo ra

  3)Trên mạch thứ nhất của gen có tổng số giữa xitôzin=1440,Hiệu suất giữa Xitôzin với Timin=240.Tính số lượng từng loại Nu trên mỗi mạch đơn của gen.

  4)Gen thứ hai có cùng số liên kết H với gen thứ nhất nhưng ít hơn gen thứ nhất 4 vòng xoắn .Xác định số lượng từng loại Nu của gen thứ 2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Một gen có chiều dài 4284 A\(^{^{ }0}\). Trên mạch 1 của gen có số nu loiaj G=X; A=3G; T=2X

  a) Tính số nu từng loại của gen

  b) Xác định chiều dài và số chu kì xoắn của gen đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Câu 1. a) trình bày cấu túc hóa học của phân tử ADN.

  b) tại sao nói cấu trúc phân tử ADN chỉ có tính ổn định tương đối?

  Câu 2. vận dụng kiến thức về mối quan hệ giữa kiểu gen kiểu hình và môi trường. hãy giải thích vai trò của các nhân tố nước, phần, cần, giống trong việc nâng cao năng suất cây trồng. để có năng suất cao cần chú ý tới nhân tố nào?tại sao?

  Câu 3. xét một nhóm tế bào sinh giao tử mỗi tế bào xét một cặp gen Bb dài 5100Å nằm trên một cặp NST tương đồng. gen B có 1200 Ađênin, gen b có 1350 Ađênin.

  a) tính số nucleotit mỗi loại trên mỗi gen.

  b) tính số lượng từng loại nucleotit trong mỗi tế bào khi tế bào đang ở kì sau giảm phân 1 và kì sau giảm phân 2.

  c) nếu có 1 tế bào trong nhóm tế bào sinh giao tử xảy ra đột biến dị bội ở cặp NST chứa cặp gen nói trên thì tế bào đó kết thúc giảm phân số lượng từng loại nucleotit trong mỗi loại giao tử là bao nhiêu?

  Câu 6. lai hai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài , F1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. cho F1 tạp giao với nhau , ở F2 thu được 101 ruồi thân xám, cánh ngắn; 199 ruồi thân xám, cánh dài và 100 ruồi thân đen, cánh dài.

  a) biện luận và viết sơ đồ lai từ P->F2.

  b) phải chon ruồi khác có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để lai với ruồi F1 ở trên thu được tthees hệ có tỉ lệ 3 ruồi thân xám, cánh dài:1 ruồi thân xám, cánh ngắn.

  biết mỗi tính trang do mỗi gen quy định.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Một gen có 3900 liên kết H và hiệu số của G và loại nu khác không bổ sung với nó bằng 10% tổng số nu của gen. Hãy xác định

  a, Số nu của từng loại gen?

  b, Số nu từng loại của gen trong TB chứa gen đó đang ở kì giữa của nguyên phân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  2 gên A và B số lần nhân đôi ko bằng nhau và tạo ra 24 gen con. biết gen A có số nhân đôi nhiều so với gen B

  xác định số lượng Nu môi trường đã cung cấp cho mỗi gen A và B nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Phân tích thành phần hóa học của phân tử ADN người ta thu đc kết quả sau:

  +Mạch 1:A1 = 300 : G1 =400

  +Mạch 2:A2 = 600 : G2 =800

  a) Hãy xác định sood Nu mỗi loại trên từng mạch và cả đoạn phân tử ADN

  b) Tính cơ của phân tử ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  1. Một mạch của đoạn phân tử ADN có 27.000 nu. Xác định chiều dài và khối lượng của ADN trên.

  2. Cho một đoạn phân tử ADN có khối lượng là 720.000 đvC và có số nu loại G là 480 nu.

  a) Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại nu của phân tử trên.

  b) Tính chiều dài của đoạn ADN.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  So sánh cấu tạo hóa học của phân tử ADN và mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Những điểm giống nhau và khác nhau giữa ADN,ARN,Protein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Một ADN nhân đôi 1 số lần liên tiếp. Trên quá trình nhân đôi đã cần môi trường nội bào cung cấp 49500 nu trong đó 13365 nu loại G. Số mạch đơn của AND chiếm 6,25% số mạch đơn trong tổng số ADN được tạo thành từ AND ban đầu. Tính chiều dài và số nu từng loại trên AND nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  lơxin có 6 codon cùng mã hóa là: UUA, UUG, XUU, XUX, XUA, XUG. hãy cho biết bazo nito ở vị trí thứ mấy trong mỗi codon có vai trò quan trọng nhất và kém quan trọng nhất? giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF