YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 38 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 38 sách BT Sinh lớp 9

Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900\({A^0}\).

1. Xác định chiều dài của gen.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen là bao nhiêu?

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

1. Chiều dài của gen là: \(\frac{{3000}}{2} \times 3,4 = 5100{A^0}\)

2. Số nuclêôtit từng loại của gen:

  • A = T = 900 nuclêôtit
  • G = X= \(\frac{{3000}}{2} - 900 = 600\) nuclêôtit

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 3000 nuclêôtit.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF