YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32 trang 45 SBT Sinh học 9

Giải bài 32 tr 45 sách BT Sinh lớp 9

Cơ sở vật chất di truyền chủ yếu ở cấp phân tử là

A. mARN.                                   B. prôtêin.

C. tARN.                                     D. ADN.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Cơ sở vật chất di truyền chủ yếu ở cấp phân tử là ADN.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 45 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF