YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 42 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 tr 42 sách BT Sinh lớp 9

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là

A. A liên kết với T, G liên kết với X.

B. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

C. A liên kết U, G liên kết với X.

D. A liên kết X, G liên kết với T.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

  • Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là A liên kết với T, G liên kết với X.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 42 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF