YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 40 sách BT Sinh lớp 9

Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

1. Xác định số nuclêôtit của gen?

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nucléôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

1. Theo nguyên tắc bổ sung A = T, G = X 

Lập hệ phương trình giải số Nucleotit từng loại từ đó xác định số Nu của gen.

→ Số Nu của gen: 3000 nuclêôtit.

2. Số Nu môi trường cung cấp:

Từ đó nếu phân tử ADN nhân đôi k lần thì sẽ có:

  • Nmt = N × (2k -1).
  • Amt = Tmt  = T × (2k -1) = A × (2k -1).
  • Gmt = Xmt  = G × (2k -1) = X × (2k -1). 

 → A = T = 2700 nuclêôtit, G = X = 1800 nuclêôtit.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 40 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF