YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 41 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 41 sách BT Sinh lớp 9

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

A. A = X ; G = T.                         

B. A = G ; T = X. 

C. A + T = G + X.

D. \(\frac{A}{T} = \frac{G}{X} \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là \(\frac{A}{T} = \frac{G}{X} \).

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 41 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF