YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 47 sách GK Sinh lớp 9

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

 • Cấu trúc không gian của ADN:
  • ADN là một chuỗi xoắn kép gồm ha mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải).
  • Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T; G – X và ngược lại
  • Mỗi chu kì xoắn cao 34A gồm 10 cặp nuclêôtit
  • Đường kính vòng xoắn là 20A.
 • Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
  • Do tính chất bổ sung của 2 mạch nên khi biết trình tự đơn phân của 1 mạch có thể suy ra trình tự đơn phân của mạch kia
  • Tỉ lệ các loại đơn phân của ADN:

A = T; G = X              

A+ G = T + X

(A+ G): (T + X) = 1.

N= A + T + G + X = 2X + 2G = 2T + 2A

L = N/2 x 3,4 (A0)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 47 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON