YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 40 sách BT Sinh lớp 9

Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360\({A^0}\).

1. Xác định chiều dài của gen B?

2. Số nuclêôtit tìmg loại của gen B là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

1. Số Nucleotit của gen B là 1200 nucleotit.

  • Áp dụng công thức: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4{A^0}\).
  • Chiều dài của gen B là 2040 \({A^0}\).

2. Theo nguyên tắc bổ sung A = T = 360 nuclêôtit G = X = 240 nuclêôtit

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 40 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF