YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 40 sách BT Sinh lớp 9

Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền?

A. Cacbohidrat.                               B. Lipit.

C. ADN.                                          D. Prôtêin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Phân tử ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

→ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 40 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF