YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 41 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 41 sách BT Sinh lớp 9

ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do

A. sự trùng hợp một loại đơn phân.

B. sự trùng hợp hai loại đơn phân.

C. sự trùng hợp ba loại đơn phân.

D. sự trùng hợp bốn loại đơn phân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do sự trùng hợp bốn loại đơn phân.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 41 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF