YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 39 sách BT Sinh lớp 9

Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

1. Xác định số lượng nuclêôtit của các loại trong phân tử ADN?

2. Xác định chiều dài của phân tử ADN?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

1.Vì 1 vòng xoắn của ADN có 10 cặp= 20 Nu => tổng số Nu = 100.000 x 20 = 2.000.000 Nu

Theo nguyên tắc bổ sung  G=X= 400000; A=T= 600000.

2, Áp dụng công thức tính chiều dài gen là: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\)

Trong đó N là tổng số nucleotit của gen, L là chiều dài gen 

⇒ Chiều dài của phân tử ADN: 3400000\({A^0}\)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 39 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF